top of page

Enerji Yöneticisi Sertifikası Alan Kişilerden Beklenen Yetkinlikler

1.Dünyadaki ve Türkiye’deki birincil enerji kaynakları, ikincil enerji türleri ve arz-talep gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.Türkiye’deki enerji verimliliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,

3.Enerji yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

4.Enerji tasarrufu ile enerji verimliliği arasındaki farkı ayırt edebilmek,

5.Enerji tasarruf potansiyelinin ne olduğunu ve nasıl tahmin edilebileceğini bilmek,

6.Ülke genelinde, sanayi sektörlerinde ve endüstriyel işletmelerde, enerji yoğunluğu ve özgül enerji tüketimi kavramlarını, hesaplama yöntemlerini ve trendlerini bilmek,

7.Enerji yönetimine ilişkin faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini ve nasıl raporlanacağını bilmek,

8.Enerji kullanan ekipmanların ve sistemlerin teknik özelliklerine, işletme ve bakım usullerine vakıf olmak, bunlardaki enerji kayıplarının ve verimsizliklerin nasıl oluşabileceğini, nasıl önlenebileceğini, nasıl ölçülebileceğini ve ölçümlerin nasıl yorumlanacağını bilmek,

9.Isının üretildiği, depolandığı ve taşındığı sistemlerde olabilecek kayıpları, ölçüm yollarını ve yalıtım önlemlerini bilmek,

10.Basit önlemlerle tasarruf sağlayabilecek iyi alışkanlıkları bilmek,

11.Verimli üretim proseslerini ve piyasadaki enerji kullanan verimli ürünleri teknik ve ekonomik özellikleri ile tanımak,

12.Enerji tasarrufunu sağlayabilecek veya enerji verimliliğini artırabilecek önemli harcama gerektiren önlemler için ön fizibiliteler hazırlayabilmek,

13.Etüt ve proje hazırlama metotları hakkında temel bilgi sahibi olmak.


Etüd-Proje Sertifikası Alan Kişilerden Beklenen Yetkinlikler

Enerji yöneticilerinin yetkinliklerine ek olarak ;

1.Etüt; proje hazırlama metotları, Türkiye’deki enerji verimliliği mevzuatı; deneyimler, teknolojiler ve benzeri konularda diğer ülke uygulamaları; ölçme ve değerlendirme konusundaki yöntemler, standartlar, cihazlar, endüstriyel prosesler gibi konular hakkında da ayrıntılı bilgi sahibi olmak.

2.Etüt yapmak ve verimlilik artırıcı proje hazırlamak.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kanuna göre Enerji Yöneticisi Bulundurmak için gereklilikler

Enerji Yöneticisi Bulundurması Gereken İşletmelerde Zorunluluk kapsamı; Sanayi Tesislerinde; •   Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi ata

Comments


bottom of page