top of page

ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

  • Enerji tüketimini azaltarak maliyet tasarrufunuzu sağlayoruz.

  • Sürdürülebilir enerji çözümleri ile karbon ayak izinizi azaltıyoruz.

  • Enerji yönetim stratejileri ile işletme verimliliğinizi arttırıyoruz.

  • Mevcut enerji sistemlerinin analizi ve optimize edilmesi için öneriler sunulacaktır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olanlar;

 

  • Yıllık Enerji Tüketimi ≥ 1.000 tep olan Endüstriyel İşletmeler

  • Yıllık Enerji Tüketimi ≥ 250 tep veya Kullanım Alanı ≥ 10.000 m2 olan Kamu Binaları

  • Yıllık Enerji Tüketimi ≥ 500 tep veya Kullanım Alanı ≥ 20.000 m2 olan Ticari ve Hizmet Bina Sahipleri ve/veya Yönetimleri

  • Kurulu Gücü ≥ 100 MW olan Elektrik Üretim Tesisleri ile

  • Bölgesinde faal durumda en az elli işletme bulunan Organize Sanayi Bölgeleri

TEP hesabınızı yaptırmak ve bilgi almak için iletişime geçiniz.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası Almakla Yükümlü Olan Kurum ve Kuruluşlar

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te, “Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari binalar, hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.” hükmü ile TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar tanımlanmıştır. Bahse konu mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Enerji Verimliliği Danışmanlık

Hizmetlerimiz

TEP (Ton Eşdeğer Petrol) Hesabınızı yaptırmak ve bilgi almak için formu doldurmanız yeterli.

Teşekkur ederiz!En kısa zamanda donuş sağlanacaktır.

Enerji Etüt yaptırdınızmı?
bottom of page